Đăng ký
Quên mật khẩu

Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 514 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
14262217100064
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận(cấp xã)
 • ĐÀM VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 14:30:26
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 14:30:26
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 13:30:26
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:46:48
 • Hồ sơ 14262217100064 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Cường
2
14262217100063
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận(cấp xã)
 • TRIỆU XUÂN TRÍ
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:28:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:28:23
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 09:28:23
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:30:29
 • Hồ sơ 14262217100063 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Cường
3
14221517080012
 • - Về việc: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
 • BÙI CÔNG DŨNG
 • - Ngày nộp: 29/08/2017 08:07:46
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2017 08:07:46
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 08:07:46
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 14:23:10
 • Hồ sơ 14221517080012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đôn Phong
4
14150317050241
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • HOÀNG THỊ THANH NGA
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 08:31:32
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 08:31:32
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 08:37:10
 • Hồ sơ 14150317050241 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ tp.Bắc Kạn
5
14150317050240
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • TỐNG THỊ THU KHUYÊN
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 08:30:08
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 08:30:08
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 08:37:10
 • Hồ sơ 14150317050240 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ tp.Bắc Kạn
6
14150317050239
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • PHƯƠNG THỊ THANH
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 08:27:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 08:27:49
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 08:37:10
 • Hồ sơ 14150317050239 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ tp.Bắc Kạn
7
14262217110111
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận(cấp xã)
 • TRIỆU CÔNG CHIẾN
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 15:18:48
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 15:18:48
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 14:18:48
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 15:39:34
 • Hồ sơ 14262217110111 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Cường
8
14262217110112
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận(cấp xã)
 • CHU VĂN LÊ
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 15:19:30
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 15:19:30
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 14:19:30
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 15:39:11
 • Hồ sơ 14262217110112 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Cường
9
14262217110113
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận(cấp xã)
 • HOÀNG THỊ HẰNG
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 15:20:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 15:20:18
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 14:20:18
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 15:38:49
 • Hồ sơ 14262217110113 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Cường
10
14262217110114
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận(cấp xã)
 • TRỊNH THỊ SANG
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 15:21:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 15:21:09
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 14:21:09
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 15:38:31
 • Hồ sơ 14262217110114 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Cường
11
14262217110115
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận(cấp xã)
 • LÝ VĂN THẾ
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 15:22:02
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 15:22:02
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 14:22:02
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 15:38:11
 • Hồ sơ 14262217110115 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Cường
12
14211917110033
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh (cấp xã) (05 ngày làm việc.).
 • ĐÀM THỊ THÂN (095013554)
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 14:19:50
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 14:19:50
 • - Ngày dự kiến trả: 06/12/2017 14:19:50
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 07:32:40
 • Hồ sơ 14211917110033 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Dương Sơn
13
14211517100048
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (cấp xã) (Trường hợp không cần xác minh).
 • NGỌC ANH
 • - Ngày nộp: 27/10/2017 09:48:30
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2017 09:48:30
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 09:48:30
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 13:50:08
 • Hồ sơ 14211517100048 đã bị hủy do VI DỤ
14
14262217100060
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh (cấp xã)
 • TRẦN THỊ HUYỀN
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:52:42
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:52:42
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 09:52:42
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 09:55:25
 • Hồ sơ 14262217100060 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Cường
15
14262217100058
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc(cấp xã)
 • HOÀNG THỊ MẾN
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 08:38:15
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 08:38:15
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 07:38:15
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 09:38:13
 • Hồ sơ 14262217100058 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Cường