Đăng ký
Quên mật khẩu

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 743 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 3
2
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 3
3
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 3
4
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông
Mức độ 3
5
Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
6
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
7
Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
8
Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
9
Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
10
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
11
Cấp mới chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
12
Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
13
Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
14
Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An
Mức độ 3
15
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công An